nl | en | de
Laatste nieuws

Ondersteuning voor PayPal, iDeal en Creditcard betalingen.

Inloggen

Nog geen account?

Vraag nu een account aan.

Kosten op voorraad houden

Bij de kosten van het op voorraad houden moet u denken aan rentekosten (debet-/credit-rente), kosten voor opslag, waardevermindering door veroudering e.d. Voor de som van deze kosten wordt vaak 25% van de aanschafprijs genomen.

Dit percentage kan echter per product flink verschillen. Zo kan men bij rente uitgaan van te betalen rente, misgelopen rente of alternatieve opbrengsten. Bij kosten voor opslag is locatie en grootte van belang. Hebben we de ruimte, moeten we deze huren of kunnen we de ruimte ook verhuren? Moeten we vanwege de opgeslagen goederen extra mensen inhuren of heeft het geen gevolgen voor mankracht? Bij waardevermindering door veroudering speelt mee of de producten snel verouderen of lang courant blijven. Als er veel ontwikkeling in een bepaalde productgroep is kan de waarde snel afnemen.

Als standaard waarde kan het beste minimaal 25% van de aanschaf worden genomen. Hoewel dit erg hoog lijkt blijkt uit de praktijk dat dit soms nogaan de lage kant is.

Een opbouw van de inschatting bestaat uit: 8% rentekosten + 12% opslagkosten + 5% veroudering = 25%